Friskvård

Precis som er personal bör era texter då och då genomgå rutinundersökningar, om inte annat för att konstatera att de är i gott skick. Och lite förebyggande vård skadar inte. Följande insatser gör jag för att slippa rycka ut med akutväskan:

   seminarier om texters betydelse, och om vad som skiljer en bra text från en dålig
   skrivkurser och övningar för att träna färdigheter och ge varje skribent individuell hjälp
   mallar för olika typer av texter
   rådgivning i frågor som språkriktighet, struktur och ordval.

Här ger investeringarna bäst resultat, eftersom behovet minskar av att bota stora mängder sjuka texter.