Akutvård för texter

Mina akuta insatser omfattar exempelvis

   korrigeringar av uppenbara misstag: stavfel, meningsbyggnads- och interpunktionsfel, inkonsekvenser samt stilbrott
   sanering av fackspråk, jargong och kanslispråk
   sammanfattningar och mellanrubriker för att underlätta snabbläsning
   omstrukturering
   koncentration av alltför långa texter.

Dessa insatser ger sällan långsiktiga resultat för organisationen, men är ibland nödvändiga för enskilda texter och i brådskande situationer.